IDENTIFICACIÓ

 www.adimovalles.org es un domini a Internet titularitat d’ADIMO – Associació de Disminuïts Físics i Sensorials de Mollet del Vallès i Comarca, amb CIF G61446043 i amb qui podeu contactar per correu electrònic a suport@adimovalles.org

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

Dades sol·licitades
Per accedir a alguns dels espais de la Web, serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. El titular, com a responsable del fitxer, es compromet, en conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a complir amb l’obligació de secret, tractament i manteniment respecte els continguts en el fitxer.

Drets d’accés
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades a la base de dades. Els drets podran ser executats a mitjançant qualsevol mitjà de comunicació amb Adimo.

Objectius de la recollida de dades
Quan se sol·licita la complementació d’un formulari en el que es recullen dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la seva finalitat. Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament al titular a remetre informació de les seves activitats. En el cas que no es desitji rebre aquest tipus d’informació, n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a suport@adimovalles.org en qualsevol moment.

Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades de veritat, exactes, complertes i actuals. En el cas de que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment explícit per això, i que aquesta dóna autorització per realitzar el tractament indicat. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirectament que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.

Mesures de seguretat
Adimo i els seus cessionaris han pres las mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robament de les dades personals facilitades pels usuaris de la Web. L’usuari tindrà en compte que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Links i enllaços
Els links o enllaços amb altres pàgines Web que puguin aparèixer, s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que, ADIMO, no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.