Realitzem diverses activitats en benefici del col·lectiu de persones amb discapacitat i el seu entorn.

Fomentem la participació del discapacitat i les seves famílies en diverses activitats  i sortides.

Reivindiquem la plena integració amb un transport adaptat i l’eliminació de barreres no només arquitectòniques sinó també socials amb xerrades, formació i tallers d’especial interès i sensibilitat.

Organitzem diferents activitats d’esbarjo i de lleure, com colònies, estades i campaments d’estiu, excursions i diferents tallers totalment practicables per als discapacitats i per a totes les edats.

Destaquem les nostres activitats consolidades i de caràcter públic com les xerrades de prevenció als accidents de trànsit, els cursos de Llengua de Signes Catalana, l’edició de la nostra revista i el nostre programa de ràdio Barreres Fora.