ADIMO organitza a Mollet del Vallès i a l’abast de tota la població de la comarca interessada, els Cursos de Llengua de Signes Catalana (LSC).

La formació de la LSC treballa la sensibilització de la societat en general sobre l’ús de la llengua de signes catalana, promovent la difusió i el coneixement de la LSC i la formació professional dels docents de la LSC.

Els cursos de LSC es componen de 4 nivells de 120 hores cadascun. Aquests cursos estan reconeguts, com a activitat de Formació Permanent per al professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb algunes Universitats amb conveni com crèdits de lliure elecció. La normativa, programació, continguts i certificacions estan regulats, reconeguts i avalats per la Federació de Persones Sordes de Catalunya – FESOCA

  • Nivell 1: Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana (120 hores)
  • Nivell 2: Gramàtica i lèxic de la Llengua de Signes Catalana (120 hores)
  • Nivell 3: Domini i habilitat de la Llengua de Signes Catalana (120 hores)
  • Nivell 4: Ampliació i aprofundiment de la Llengua de Signes Catalana (120 hores)

Els cursos regulars s’inicien en el mes d’octubre i finalitzen en el mes de juny i es realitzen en el Centre Cívic Can Pantiquet de Mollet del Vallès.

Cursos intensius d’iniciació LSC – 2017

Introducció bàsica a la comunicació en llengua de signes catalana.

Descarrega el .pdf

2017 Intensius Iniciació LSC

INFORMACIÓ DELS CURSOS LSC  2016-2017

Professora: Maria Contreras

Lloc on s’imparteixen els cursos: en el Centre Cívic de Can Pantiquet, C/ Can Flequer, 25 de Mollet del Vallès.

INSCRIPCIONS obertes a travès de la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Descarrega el full informatiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès: Cursos i Tallers 2016-2017. Trobareu la informació relativa als cursos LSC a la pàgina 6.

PRIMER NIVELL

Introducció bàsica a la comunicació en llengua de signes catalana.

Calendari: del 5 d’octubre de 2016 al 7 de juny de 2017

Horari: els dimecres, de 17,30 a 21,30 hores.

SEGON NIVELL

Gramàtica i lèxic de la llengua de signes catalana

Calendari: del 3 d’octubre de 2016 al 19 de juny de 2017

Horari: els dilluns, de 17,30 a 21,30 hores.

TERCER NIVELL

Ampliació i aprofundiment de la llengua de signes catalana.

Calendari: del 4 d’octubre de 2016 al 13 de juny de 2017

Horari: els dimarts, de 17,30 a 21,30 hores.

PREUS:

– Dos quatrimestres a 160 € cadascun. Pagament a l’inici del curs i a la meitat. Total 320 €

– 280 € si es paga la totalitat del curs al començament.

– Socis d’ADIMO: 10% de descompte si es fa el pagament íntegre a l’inici del curs. Total 252 €

* En finalitzar el curs, s’haurà de pagar 20 € per a l’obtenció del títol oficial.