Història

Els precedents de la nostra entitat es remonten a principis de 1997, on uns quants veïns del barri de Can Borrell, amb l’esperit de millorar el barri, creen una vocalia dins l’Associació de Veïns del Barri de Can Borrell.

A mitjans d’any, després d’adonar-nos que a la ciutat no hi ha cap associació activa, sol·licitem la creació de l’entitat ADIMO, amb data juliol de 1997, dedicada ja a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Mollet i de la comarca.

L’entitat es va inaugurar amb una festa de presentació a la ciutat, que es va portar a terme al teatre Can Gomà de Mollet, amb la presencia de diverses entitats de la nostra ciutat i comarca i un final de festa amb Dyango i Jordi L.P. que van fer les delícies dels presents, els quals van omplir de gom a gom el teatre.

Missió

Els fins de l’associació són:

– Unir als minusvàlids per al seu desenvolupament íntegre.
– Despertar la consciència pública sobre la problemàtica del minusvàlid, en els aspectes socials, familiars i laborals.
– Col·laborar amb entitats oficials que tinguin una finalitat anàloga o amb altres entitats que puguin ajudar a la realització dels seus fins.
– Organitzar activitats de lleure en benefici dels associats.
– Vetllar perquè la llei d’integració del minusvàlid s’acompleixi, esgotant totes les vies, per tal d’assolir els objectius marcats.

Visió i Valors

ADIMO realitza diverses activitats en benefici del col·lectiu de persones amb discapacitat i el seu entorn.

Fomentem la participació del discapacitat i les seves famílies en diverses activitats i reivindiquem la plena integració amb un transport adaptat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

També oferim xerrades de sensibilització en prevenció als accidents de trànsit, formació, cursos i tallers d’especial interès i diverses sensibilitats a l’abast de tota la població.