Jaume Girbau Baquero

PRESIDENT | presidencia@adimovalles.org

(Barcelona, 1968) Membre fundador de l’Associació. Els primers quatre anys va ser el Vicepresident i és President des de 2001

Josep Roca Santafé

VICEPRESIDENT | vice.presidencia@adimovalles.org

(Mollet del Vallès, 1955) Membre de l’Associació des de 2001

Manuel Oliveira Vassal

TRESORER | tresoreria@adimovalles.org

(Reims, 1951) Membre de l’Associació des de 1999

Susana Ramón Pérez

SECRETÀRIA | secretaria@adimovalles.org

(Sant Fost de Campcentelles, 1947) Membre de l’Associació des de 2007

Jaume Selvas Casanovas

VOCAL DE TRESORERIA | tresoreria@adimovalles.org

(Sabadell, 1941) Membre de l’Associació.

Dora Moreno López

VOCAL DE SECRETARIA | secretaria@adimovalles.org

(Montcada i Reixac, 1956) Membre de l’Associació des de 1998

Juan Carneros Vegas

VOCAL | vocalia@adimovalles.org

(Villanueva del Rosario, 1941) Membre de l’Associació des de 1998

Mª Auxiliadora Beltrán Castro

VOCAL | vocalia@adimovalles.org

(Barcelona, 1962) Membre de l’Associació des de 2013

Mariemy González Gutierrez

VOCAL D’ESPORT ADAPTAT | esport.adaptat@adimovalles.org

(Barcelona, 1967) Membre de l’Associació des de 2015.

L’equip de la Junta Directiva va ser nominat en l’Assemblea General celebrada el 22 de març de 2015 a la Masia “El Molí de Vent” de Parets del Vallès.

Parets del Vallès, 22 de març de 2015 | Masia “El Molí de Vent”

Les funcions de cada càrrec de Junta estan difinits pels Estatuts.
Les reunions de la Junta  tenen lloc, per norma general, tots els dimarts de 19:30 a 21:00 hores en el Centre Cívic de Can Pantiquet, C/ Can Flequer, 25 de Mollet del Vallès.  A aquestes reunions poden assistir, amb veu i sense vot, qualsevol altre soci que hi assisteixi. D’aquesta manera qualsevol membre pot participar activament en la reunió.

Animem a tots els associats a participar activament en els projectes d’Adimo.
Qualsevol idea, col·laboració o participació  sempre serà molt benvinguda.
Us esperem!